Жилищни сгради, р-н Витоша, гр. София

Две жилищни сгради – сграда А, сграда Б в тяло 1 и 2 и подземни гаражи XII-2257, кв. 37, м. „Симеоново-север“, район Витоша, гр.София

Общо РЗП: 2900 м2.

Извършени дейности

  1. Електро инсталация
  2. Слаботокова инсталация TV и NET
  3. Мълниезащитна и заземителна инсталация
  4. Домофонна инсталация

Комплексът се състои от две сгради с общ подземен гараж, където са организирани паркоместата за апартаментите. Жилищните части се състоят от общо 13 апартамента.

Ампер Инженеринг

От електроинсталации до системи за видеонаблюдение, нашият екип от специалисти гарантира безпроблемното изграждане и поддръжка на вашите електротехнически проекти

Наши проекти

Вижте още от нашите успешно изпълнени проекти