Жилищни сгради, кв. „Бояна“, гр. София

Многофамилни жилищни сгради, кв. Бояна, гр. София

Общо РЗП: 2407 м2

Извършени дейности

  1. Електро инсталация
  2. Слаботокова инсталация TV и NET
  3. Мълниезащитна и заземителна инсталация
  4. Домофонна инсталация – bticino

Проектът се състои от две многофамилни жилищни сгради с ателиета, подземни гаражи, допълващо застрояване и изгребна яма, с общо подземно паркиране обслужващо двете сгради – Сграда 1 и Сграда 2. Подземният паркинг е реализиран под сграда 1, като достъпът за живущите до сграда 2 е посредством топла връзка между двете сгради. Съгласно показателите по общ устройствен план и визата за проектиране сградите са на 3 етажа.

Сграда 1 е на 5 нива, състоящи се от един сутеренен етаж – паркинг, 3 надземни жилищни етажа и един подпокривен жилищен етаж. В сутерена се осигурява паркиране на 13 броя автомобили – 9 броя паркоместа и 4 броя самостоятелни гаражни клетки. Сградата се състои от 6 броя апартаменти, 6 броя складови помещения, топла връзка за сграда 2, както и помещения за общи нужди и охрана.

Сграда 2 представлява жилищна сграда с 5 нива, състояща се от един подземен етаж, от който се осъществява топлата връзка за сграда 1, 3 надземни и един подпокривен жилищни етажа. Състои се от 5 броя апартаменти, 5 броя складови помещения, топла връзка за сграда 1 и 1 брой ателие за индивидуална творческа дейност.

Ампер Инженеринг

От електроинсталации до системи за видеонаблюдение, нашият екип от специалисти гарантира безпроблемното изграждане и поддръжка на вашите електротехнически проекти

Наши проекти

Вижте още от нашите успешно изпълнени проекти